پروژه هاي انجام شده پروژه(بخش 3)

  • پروژه پارس خزر(تعدادی فن فشار قوی)تست

   پروژه مجتمع پذیرایی طبیعت

   پروژه کارخانه بافندگی یزد

   پروژه شرکت شیشه اردکان(هواکش آکسیال)27 دستگاه

   پروژه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد -سعادت آباد

   پروژه شرکت رنگ پارس گلچین بابل

   پروژه تعمیرات کشتی پرشیاهرمز

   پروؤه فرهنگسرای رازی 

   پروژه کشتارگاه پرغرب

   پروژه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ی ملی 

   پروژه شرکت مهندسی طرح سولار

   پروژه شرکت آرد ایران

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )