هواکش کانالی

  • هواکشهای جت فن کانالی
  • هواکشهای جت فن کانالی

  • هواکشهای جت فن کانالی

   از قطر 300 میلیمتر تا 1000میلیمتربا دور متفاوت

   وفشار بالا جهت هوارسانی وتخلیه ...

  • هواکش کانالی
  • هواکش کانالی

  • با قطر پروانه 300 میلیمتر تا1000 میلیمتر با  قدرت تخلیه 1500الی 55000 متر مکعب در 2 مدل ثابت ...

  < قبلی 1 بعدی >
  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )