هواکش فشار قوی وانتقال مواد

  • سانتریفیوژ انتقال مواد
  • سانتریفیوژ انتقال مواد

  • سانتریفیوژ انتقال مواد

   باقطر 300 میلیمتر تا 800 میلیمتر وفشار استاتیک

   2000الی 5000پاسکال پروانه این نوع دستگاه ...

  • هواکش فشار قوی
  • هواکش فشار قوی

  • سانتریفیوژ مدل فشار قوی

   با قطر پروانه 300میلیمتر تا 1000 میلیمتروفشار

   استاتیک 2000 الی 12000 پاسکال و دور ...

  < قبلی 1 بعدی >
  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )