سیکلون - سایکلون

    • سایکلون
    • سایکلون

    • برای جمع آوری ذرات و مواد ساخته می شود که در مخزن تخلیه شده و از پراکندگی آن در هوا جلوگیری می گردد. سایز این دستگاه بر اساس نیاز مشتری می باشد

    © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )