هواکش فشار قوی وانتقال مواد - هواکش فشار قوی

  • هواکش فشار قوی
  • هواکش فشار قوی

  • سانتریفیوژ مدل فشار قوی

   با قطر پروانه 300میلیمتر تا 1000 میلیمتروفشار

   استاتیک 2000 الی 12000 پاسکال و دور موتور بالا

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )