هواکش حلزونی(سانتریفوژ)1 طرفه - سانتریفوژ فوروارد تک ورودی

  • سانتریفوژ فوروارد تک ورودی
  • سانتریفوژ فوروارد تک ورودی

  • سانتریفیوژ مدل فوروارد تک ورودی

   با قطر پروانه 135میلیمترتا 900 میلیمتر وقدرت تخلیه

   500الی50000متر مکعب در ساعت در دو نوع کوپل

   مستقیم وپولی تسمه ودور متفاوت وفشار مختلف

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )