هواکش حلزونی(سانتریفوژ)1 طرفه - سانتریفوژ بکوارد تک ورودی

  • سانتریفوژ بکوارد تک ورودی
  • سانتریفوژ بکوارد تک ورودی

  • سانتریفیوژ مدل بکوارد تک ورودی

   با قطر پروانه 180 میلیمتر تا 2000 میلیمتر و قدرت تخلیه

   از 800متر مکعب الی 80000 متر مکعب در ساعت در دو

   نوع کوپل مستقیم و پولی تسمه و دورهای متفاوت

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )