هواکش فشار قوی وانتقال مواد - فشار قوی پولی تسمه

    • فشار قوی پولی تسمه
    • فشار قوی پولی تسمه

    • قطر پروانه این دستگاه از 250 میلیمتر تا 1000 میلیمتر میباشد 

    © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )