هواکش سقفی (کلاهک دار) - هواکش سقفی رادیال

  • هواکش سقفی رادیال
  • هواکش سقفی رادیال

  • هواکشهای سقفی کلاهک دار مدل رادیال

   با قطر پروانه 200 میلیمتر الی 800 میلیمتر قدرت تخلیه

   500الی 40000 متر مکعب در ساعت کوپل مستقیم پولی تسمه

    

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )