هواکش سقفی (کلاهک دار) - هواکش سقفی اکسیال

  • هواکش سقفی اکسیال
  • هواکش سقفی اکسیال

  • هواکشهای سقفی کلا هک دار مدل اکسیال

   با قطر پروانه 300میلیمتر الی 700 میلیمتر با تخلیه

   1500 الی 26000 متر مکعب در ساعت فشار استاتیک

   براساس دور موتور

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )